All

Większość dyrektorów przewiduje inwestycje w narzędzia cyfrowe

Przyszłość gospodarcza i publiczna to stawianie na innowacyjne technologie. Nikt już nie ma wątpliwości, że najbliższa przyszłość przyniesie nam coraz więcej inwestycji w bardzo różne narzędzia cyfrowe i będzie to dotyczyć zarówno małych jak też dużych firm, ale też urzędów i naturalnie osób prywatnych. W praktyce okazuje się na przykład, że aż 62 % dyrektorów działów prawnych przewiduje w najbliższym czasie spore inwestycje właśnie w technologie cyfrowe. Jednocześnie też zwraca się uwagę, pandemia wirusa pozytywnie odbiła się na pracy zespołów prawnych. Główne korzyści, jakie tu zauważono to bardzo zintensyfikowane spotkania w formie online. Okazuje się, że zwrócenie uwagi na taką właśnie możliwość kontaktu pozwoliło częściej analizować bardzo ważne kwestie. Czyżby więc wniosek był taki, że wcześniej do komputera podchodzono częściej, aby grać w automaty do gry za darmo, aniżeli rozwiązywać trudne problemy biznesowe?

Korzyści ze zmiany modelu pracy

Ostatnie raporty publikowane przez firmy ankietujące dyrektorów działów prawnych nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Okazuje się, że to właśnie większy dostęp do spotkań w przestrzeni wirtualnej zagwarantował różnym firmom lepsze wyniki, jeśli chodzi o wydajność pracy, a także zadowolenie pracowników. Im lepiej zorganizowane obowiązki zawodowe, tym lepiej zarówno dla zwykłych szeregowych pracowników, ale też kadry zarządzającej. W sytuacji, gdy każdy z nas ma możliwość coraz szybszej weryfikacji problemów, to ogólny czas pracy się skraca. Wówczas przecież wszystkie zadania mogą być wykonane znacznie szybciej. Szczególnie jednak w sferze prawnej konsultacje bardzo często, w zależności od realizowanego projektu lub zlecenia, muszą być realizowane na bieżąco.

Dlaczego z dobrego rozwiązania wcześniej nie korzystano?

Wiele osób w obliczu takich statystyk zaczęło też zachodzić w głowę, dlaczego wcześniej nie korzystano z tak skutecznego rozwiązania, a zawsze było pod ręką. Okazuje się, że w grę wchodził tu typowy czynnik ludzki. Pracownicy różnych szczebli nie byli po prostu przyzwyczajeni do takiej formy kontaktów i podchodzili do tego sceptycznie. To tylko obrazuje, jak bardzo istotne również w biznesie są nasze pewne typowe kulturowe przyzwyczajenia. Istotna była dla wielu osób możliwość organizowania jakiejś konferencji branżowej albo oficjalnego spotkania pomiędzy kontrahentami. Nie jest żadną tajemnicą, że takie zabiegi generowały bardzo intensywne przygotowania do oficjalnego mityngu. Czy jednak było to potrzebne? Taka sytuacja wiązała się przecież podróżami międzynarodowymi, a tak naprawdę przecież wszystkie ustalenia mogą być zrealizowane w formie online.

Konieczność inwestycji w narzędzia cyfrowe

Zauważmy też, że pierwszy etap pandemii to był olbrzymi szok dla wielu podmiotów gospodarczych. Wszystkie firmy, które planowały swoje budżety na departamenty prawne, musiały je znacznie ograniczyć. Redukcja kosztów była niezbędna. Poza tym trzeba było także zredukować liczbę osób zatrudnionych w takich jednostkach. Równolegle jednak zauważono pozytywne aspekty. Sygnalizowały to same zespoły pracujące w takich działach. Chodzi właśnie o kontakty online, które znacznie usprawniły i przyspieszyły pracę, na skutek czego dyrektorzy działów prawnych przewidują, że inwestycje w cyfrowe narzędzia będą musiały się zwiększać. Skoro coś się sprawdza w praktyce, to trzeba iść tą drogą.

Koncentracja na sztucznej inteligencji

Kluczowe znaczenie będzie tu odgrywać sztuczna inteligencja stosowana w różnych narzędziach cyfrowych. Przede wszystkim posłuży ona do przetwarzania języka naturalnego, który można na przykład zamieniać na tekst. Dzięki temu można osiągnąć znacznie lepszą automatyzację procesów. Poza tym osoby biorące udział w badaniu wskazały, że ich firma zaczyna o wiele bardziej intensywnie stosować rozwiązania z zakresu zarządzania cyklem kontraktu i szybciej analizować umowy pomiędzy firmami.

Show More

Leave a Reply

Back to top button